Innmelding

Man kan ikke melde seg inn i Oldermannsligaen,
men blir eventuelt oppfordret om å bli med.